Nepal Live
मृत्यु १४४९३४३
संक्रमित ६२०६५४५३
निको भएका ३९६५४२७९
नेपालमा
मृत्यु
१४५४
संक्रमित
२३०७२३
निको भएका
२१११८६