Nepal Live
मृत्यु १९९४४४०
संक्रमित ९३१२९१०४
निको भएका ५१३८६०८४
नेपालमा
मृत्यु
१९४३
संक्रमित
२६६५४६
निको भएका
२६०१७७