Nepal Live
मृत्यु ११५७८०२
संक्रमित ४३३९९२५२
निको भएका ११५७८०२
नेपालमा
मृत्यु
८६२
संक्रमित
१५९८३०
निको भएका
११५६७५