Nepal Live
मृत्यु ११७९२६७
संक्रमित ४४९०६५६५
निको भएका ३०२१४६८३
नेपालमा
मृत्यु
९०४
संक्रमित
१६४७१८
निको भएका
१२४८६२