Nepal Live
मृत्यु १११७२५२
संक्रमित ४०२९४०४६
निको भएका २७६१३८७७
नेपालमा
मृत्यु
७६५
संक्रमित
१३९१२९
निको भएका
९६६०९