Nepal Live
मृत्यु ७२३८५४
संक्रमित १९४९७२९२
निको भएका ११८२३१०५
नेपालमा
मृत्यु
७५
संक्रमित
२२९७२
निको भएका
१६३५३