Nepal Live
मृत्यु २१२७९६४
संक्रमित ९९१३५७२०
निको भएका ५४६९३०८९
नेपालमा
मृत्यु
२००१
संक्रमित
२६९४५०
निको भएका
२६४१३७