Nepal Live
मृत्यु १४२९६४३
संक्रमित ६०८५१९८८
निको भएका ३८९८३७१५
नेपालमा
मृत्यु
१४३५
संक्रमित
२२९३४३
निको भएका
२०९४३५