Nepal Live
मृत्यु १४१८२२४
संक्रमित ६०२३४०२३
निको भएका ३८४७०४१६
नेपालमा
मृत्यु
१३८९
संक्रमित
२२६०२६
निको भएका
२०७९९८