Nepal Live
मृत्यु २०२५४७४
संक्रमित ९४७०२२८४
निको भएका ५२१५२५२३
नेपालमा
मृत्यु
१९५९
संक्रमित
२६७३२२
निको भएका
२६१४४४