अब काठमाडौंको यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने, यी हुन् २५ काम

नेपाल लाइभ | २०७६ श्रावण २३ बिहीबार | Thursday, August 08, 2019 १४:५९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरण बनाउने भएको छ। यसअघि नै प्राधिकरण बनाउने घोषणा गरेको सरकारले बिहीबार संघीय संसदमा प्राधिकरण गठन सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको हो। 

नयाँ बन्ने प्राधिकरणलाई काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने सवारीको नियमन, व्यवस्थापन लगायत सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मा दिइनेछ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र यात्रुहरुको आवतजावत र पहुँचलाई सरल, सहज, विश्वसनीय, लागत–प्रभावी र सुरक्षित बनाई सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिएको उक्त विधेयकमा उल्लेख छ । 

यी हुन् प्राधिकरणका काम
१. सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्ने
२. सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने
३. काठमाडौं उपत्यकाको लागि उपयुक्त हुने एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने
४. एकीकृत यातायात प्राणाली सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, गराउने
५. सार्वजनिक यातायातका साधनबीच सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत र नगदविहीन विद्युतीय भाडा प्राणालीको विकास गरी कार्यान्वय गर्ने
६. सार्वजनिक यातायात सेवाको बारेमा वास्तविक समयमा आधारित यातायात सेवा सूचना प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने
७. सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विवरण नियमित रुपमा संकलन, अभिलेख, अद्यावधिक गरी त्यसको गुणात्मक उपयोग गर्ने
८. एकीकृत यातायात प्रणालीको दीर्घकालीन योजना र रणनीति अनुरुप नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशन पालना गर्ने
९. यात्रुको हितलाई मध्यनजर राखी सार्वजनिक यातायात सेवाको व्यवस्थापन गर्ने
१०. सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर तोक्ने
११. यात्रुको टिकटको ढाँचा निर्धारण गर्ने
१२. बिसौनी, यात्रु प्रतीक्षालय तथा पार्किङ स्थल आसपास यात्रुहरुको लागि आवश्यक शौचालय लगायत न्यूनतम सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने
१३. सार्वजनिक यातायातको रुट निर्धारण गर्ने
१४. सार्वजनिक यातायातको भाडा दर निर्धारण गर्ने, यात्रुले सहज रुपमा भाडा तिर्ने वातावरण बनाउने तथा सोको कार्यान्वय गर्ने गराउने
१५. सार्वजनिक यातायात सेवाको सञ्चालनको शर्त निर्धारण गर्ने र सोको कार्यान्वय गर्ने, गराउने
१६. सार्वजनिक यातायातको लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको मापदण्ड तोक्ने र कार्यान्वयन गर्ने गराउने
१७. सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्ने
१८. सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक निकायसँग तोकिए बमोजिमको सेवा खरिद गर्ने वा आवश्यक सम्झौता गर्ने
१९. प्रमुख व्यापारिक केन्द्र वा मल वा आवास क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवा उपलब्ध गराएबापत तोकिए बमोजिम सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने
२०. प्राधिकरणले निर्धारण गरेको यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने रुटमा वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पुगेको अवस्थामा प्रचलित संघीय कानृुन बमोजिम कुनै भवन लगायतका भौतिक अवरोध, संरचना हटाउने, भत्काउने वा स्थानान्तरण गर्ने
२१. प्राधिकरणले निर्धारण गरेका रुटहरुमा सडकको भौतिक अवस्था अनुसार अन्य सवारी साधनलाई एकतर्फी वा दोहोरो सञ्चालन गर्ने वा तोकिए बमोजिमका सवारी साधनलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा निषेध गर्ने
२२. काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्यव गर्ने
२३. प्राधिकरणले यातायात सेवा व्यवस्थापन गरेबापत लिने ओभरहेड खर्चको परिमाण निर्धारण गर्ने तथा सो ओभरहेड रकम सेवा प्रदायकबाट असुल गर्ने
२४. प्राधिकरणबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने, गराउने तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने
२५ तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्ने।