Nepal Live
मृत्यु २१३७९३१
संक्रमित ९९६४५४९६
निको भएका ५४९५२५२४
नेपालमा
मृत्यु
२०११
संक्रमित
२६९७८९
निको भएका
२६४५३८