Nepal Live
मृत्यु १४०६२८३
संक्रमित ५९६२०५०२
निको भएका ३८१०७२९१
नेपालमा
मृत्यु
१३८९
संक्रमित
२२६०२६
निको भएका
२०७९९८