Nepal Live
मृत्यु ७५५५५०
संक्रमित २०९०५२७९
निको भएका १२९३६४७८
नेपालमा
मृत्यु
९५
संक्रमित
२४९५७
निको भएका
१६८३७