Nepal Live
मृत्यु २०७१७४२
संक्रमित ९६७७२४९६
निको भएका ५३३०२२१२
नेपालमा
मृत्यु
१९७५
संक्रमित
२६८३१०
निको भएका
२६२६४२