Nepal Live
मृत्यु १४१८२२४
संक्रमित ६०२३४०२३
निको भएका ३८४७०४१६
नेपालमा
मृत्यु
१४१२
संक्रमित
२२७६४०
निको भएका
२०९४३५
कोरोना अपडेट