Nepal Live
मृत्यु १०१५८१५
संक्रमित ३४०८०१२३
निको भएका २३६८८८६५
नेपालमा
मृत्यु
५०९
संक्रमित
७९७२८
निको भएका
५७३८९
कोरोना अपडेट