Nepal Live
मृत्यु १३९४६९४
संक्रमित ५९०७०४८८
निको भएका ३७६९१३८०
नेपालमा
मृत्यु
१३६१
संक्रमित
२२४०७८
निको भएका
२०४८५८
कोरोना अपडेट