Nepal Live
मृत्यु ६८९३७०
संक्रमित १८०७९१३६
निको भएका १०६९०३५९
नेपालमा
मृत्यु
५७
संक्रमित
२०३३२
निको भएका
१४६०३